TUNTUNAN SHOLAT ISLAM 1

I. Berdiri I’tidal
Firman Allah Ta’ala “dan berdirilah kamu krn Allah dgn khusyu”
Dari Ummu Salamah ia berkata “Adalah Rasulullah SAW selagi masih hidup kebanyakan shalat sambil duduk kecuali shalat fardhu ” .
Dari Imran bin Husain ia berkata “Aku bertanya pada Rasulullah SAW bagaimana shalatnya orang sakit beliau menjawab “Shalatlah sambil berdiri kalau tidak mampu shalatlah sambil duduk jika tidak mampu pula shalatlah sambil berbaring.” .
Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi bersabda “Apabila kamu berdiri utk shalat hendaklah sempurnakan wudlu kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir.” .
II. Takbiratul Ihram
Dari Abdullah bin Umar ia berkata “Saya melihat Nabi SAW memulai shalat dgn takbir.” .
Ibnu Qoyyim menerangkan adl Rasulullah SAW apabila ia berdiri utk shalat ia mengucapkan “ALLAHU AKBAR” dan tidak mengucapkan niat yg ditentukan dan tidak mengucapkan “SHOLLAITU LILLAHI TA’ALA MUSTAQBILAL KIBLATI ARBA’A RAKA’AT IMAAMAN AU MA’MUUMAN” lalu ia menerangkan bahwa semua itu bid’ah yg tidak seorang pun menukilkannya baik dgn sanad yg shahih ataupun dhaif atau pun dgn yg tidak bersanad juga tidak dgn yg mursal tentang hal ini. Juga tidak ada seorang shahabat pun atau dari kalangan tabiin atau pun Imam Madzhab yg empat .
III. Mengangkat Tangan Waktu Takbiratul Ihram
A. Mengangkat tangan sambil mengucap takbir Dari Abdullah bin Umar ia berkata “Saya melihat Nabi SAW memulai shalat dgn takbir beliau mengangkat tangannya ketika mengucap takbir hingga beliau jadikan kedua tangannya itu berbetulan dgn kedua bahunya.” .
B. Mengangkat tangan dulu kemudian bertakbir Dari Abdullah bin Umar ia berkata “Adalah Rasulullah SAW apabila ia berdiri melaksanakan shalat mengangkat kedua tangannya sampai berbetulan dgn bahunya kemudian ia takbir.” .
C. Takbir dulu kemudian mengangkat tangan Dari Abi Qilabah sesungguhnya ia melihat Malik bin Huarisi apabila ia shalat ia takbir kemudian mengangkat tangannya?. dan ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW berbuat sebagaimana ia perbuat. .
IV. Bersedekap Setelah Bertakbir
Dari Wail bin Hujrin bahwa ia melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. .
V. Membaca Do’a Iftitah
Dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah SAW diam antara takbir dan bacaan fatihah sejenak saya bertanya “Dengan ayah dan ibuku dirimu wahai Rasulullah! apakah yg anda baca ketika anda diam antara takbir dan fatihah?” Beliau menjawab “Saya membaca “ALLAHUMMA BAAID BAINI WABAINA KHOTOOYAAYAA KAMAA BAA’ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIB ALLOHUMMA NAQQINI MIN KHOTOOYAAYAA KAMA YUNAQQOTS TSAUBUL ABYADHU MINAD DANAS ALLOHUMMAGHSILNI MIN KHOTOYAAYAA BIL MAAI WATS TSALJI WAL BARODI”” . .
Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata “Adalah Nabi SAW apabila beliau berdiri shalat beliau membaca “WAJJAHTU WAJHIYA LILLADZI FATHOROS SAMAAWAATI WAL ARDLA HANIIFAM MUSLIMAW WAMA ANA MINAL MUSYRIKIIN INNA SHOLATII WANUSUKII WAMAHYAAYAA WAMAMAATI LILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN LAA SYARIIKA LAHU WABIDZAALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN ALLOHUMMA ANTAL MULKU LAA ILAAHA ILLA ANTA ANTA RABBII WA ANA ‘ABDUKA DZOLAMTU NAFSI WA’TAROFTU BIDZANBI FAGHFIRLII DZUNUBII JAMII’AN LAA YAGHFIRUDZDZNUUBA ILLA ANTA WAHDINII LIAHSANIL AKHLAQI LAA YAHDII LIAHSANIHA ILLA ANTA WASHRIF ‘ANNII SAYYIAHA LAA YASHRIFUHA ‘ANNI SAYYIAHA ILLA ANTA LABBAIKA WASA’DAIKA WAL KHOIRU KULLUHU FII YADAIKA WASYSYARRU LAISA ILAIKA ANA BIKA WA LAKA TABAAROKTA WATA’AALAIKA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA”” .
Dari Abi Said Ia berkata “Adalah Rasulullah SAW apabila membuka shalat beliau membaca “SUBHANAKALLOHUMMA ROBBANA WABIHAMDIKA WATABAROKASMUKA WATA’AALA JADDUKA WALAA ILAAHA GHOIRUKA.”